„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4410-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/04/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/04/2019
Activating Date 02/07/2019
Registration code 010290000.04.001.017913
4410-IIს
02/04/2019
Website, 08/04/2019
010290000.04.001.017913
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found