საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4411-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/04/2019
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/04/2019
Registration code 010190020.04.001.017912
4411-IIს
02/04/2019
Website, 08/04/2019
010190020.04.001.017912
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found