„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4281-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2019
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/02/2019
Registration code 010100000.05.001.019409
4281-IIს
19/02/2019
Website, 25/02/2019
010100000.05.001.019409
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found