საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4104-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/01/2019
Registration code 040000000.05.001.019395
4104-რს
22/12/2018
Website, 10/01/2019
040000000.05.001.019395
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found