„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4144-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 300310000.05.001.019387
4144-რს
26/12/2018
Website, 31/12/2018
300310000.05.001.019387
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found