„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4254-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 010290000.04.001.017903
4254-რს
27/12/2018
Website, 29/12/2018
010290000.04.001.017903
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found