საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4268-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2018
Document type Rules of Procedure of the Parliament of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/12/2018
Registration code 010190030.06.001.016055
4268-რს
27/12/2018
Website, 31/12/2018
010190030.06.001.016055
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found