„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4252-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2018
Registration code 100030010.05.001.019356
4252-რს
27/12/2018
Website, 29/12/2018
100030010.05.001.019356
„პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.