„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4260-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2018
Registration code 200000000.05.001.019353
4260-რს
27/12/2018
Website, 29/12/2018
200000000.05.001.019353
„საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found