„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4019-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/12/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 010100000.04.001.017901
4019-Iს
14/12/2018
Website, 25/12/2018
010100000.04.001.017901
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found