საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4018-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/12/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 010250000.04.001.017900
4018-Iს
14/12/2018
Website, 25/12/2018
010250000.04.001.017900
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found