„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3956-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/12/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2018
Registration code 340150000.05.001.019311
3956-Iს
13/12/2018
Website, 25/12/2018
340150000.05.001.019311
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found