საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/10/1267,1268
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 07/12/2018
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 12/12/2018
Registration code 000000000.00.000.016366
3/10/1267,1268
07/12/2018
Website, 12/12/2018
000000000.00.000.016366
საბერძნეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები - პროკოპი სავვიდი და დიანა შამანიდი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.