საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3907-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/12/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2018
Registration code 010190020.04.001.016261
3907-რს
06/12/2018
Website, 14/12/2018
010190020.04.001.016261
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found