საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3902-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/12/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/12/2018
Registration code 010250000.04.001.016264
3902-რს
06/12/2018
Website, 14/12/2018
010250000.04.001.016264
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found