„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3817-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2018
Registration code 130030000.05.001.019242
3817-Iს
30/11/2018
Website, 13/12/2018
130030000.05.001.019242
„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.