„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3819-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2018
Registration code 010320000.05.001.019260
3819-Iს
30/11/2018
Website, 13/12/2018
010320000.05.001.019260
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found