საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3795-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2018
Registration code 010190020.04.001.016258
3795-Iს
30/11/2018
Website, 13/12/2018
010190020.04.001.016258
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found