„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3571-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/11/2018
Registration code 300310000.05.001.019181
3571-Iს
31/10/2018
Website, 20/11/2018
300310000.05.001.019181
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found