საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3619-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/11/2018
Registration code 020000000.05.001.019188
3619-Iს
31/10/2018
Website, 21/11/2018
020000000.05.001.019188
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found