„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3584-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/11/2018
Registration code 120290000.05.001.019210
3584-Iს
31/10/2018
Website, 21/11/2018
120290000.05.001.019210
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.