საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3621-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/11/2018
Registration code 010190020.04.001.016249
3621-Iს
31/10/2018
Website, 21/11/2018
010190020.04.001.016249
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found