საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3624-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/11/2018
Registration code 010250000.04.001.016250
3624-Iს
31/10/2018
Website, 21/11/2018
010250000.04.001.016250
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found