საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3440-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/10/2018
Registration code 200000000.05.001.019155
3440-Iს
20/09/2018
Website, 05/10/2018
200000000.05.001.019155
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found