„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3451-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/10/2018
Registration code 010100000.05.001.019165
3451-Iს
20/09/2018
Website, 09/10/2018
010100000.05.001.019165
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.