„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3434-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/10/2018
Registration code 010290000.04.001.016246
3434-Iს
20/09/2018
Website, 03/10/2018
010290000.04.001.016246
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found