„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3395-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/09/2018
Registration code 010300000.05.001.019153
3395-Iს
05/09/2018
Website, 26/09/2018
010300000.05.001.019153
„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.