„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3397-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/09/2018
Registration code 130000000.05.001.019149
3397-Iს
05/09/2018
Website, 26/09/2018
130000000.05.001.019149
„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.