საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3266-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/08/2018
Registration code 010190020.04.001.016236
Consolidated publications
3266-რს
21/07/2018
Website, 13/08/2018
010190020.04.001.016236
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found