საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3308-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/08/2018
Registration code 200000000.05.001.019053
3308-რს
21/07/2018
Website, 06/08/2018
200000000.05.001.019053
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found