„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3311-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/08/2018
Registration code 010320000.05.001.019057
3311-რს
21/07/2018
Website, 06/08/2018
010320000.05.001.019057
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found