„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3302-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/08/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 010290000.04.001.016233
Consolidated publications
3302-რს
21/07/2018
Website, 09/08/2018
010290000.04.001.016233
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found