საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3280-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/08/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 020000000.05.001.019076
Consolidated publications
3280-რს
21/07/2018
Website, 09/08/2018
020000000.05.001.019076
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found