საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3301-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/08/2018
Activating Date 01/01/2019
Registration code 010190020.04.001.016232
Consolidated publications
3301-რს
21/07/2018
Website, 09/08/2018
010190020.04.001.016232
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Consolidated versions (28/06/2019 - 20/09/2019)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.