საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3315-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/08/2018
Registration code 040000000.05.001.019067
3315-რს
21/07/2018
Website, 07/08/2018
040000000.05.001.019067
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found