საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3242-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/08/2018
Activating Date 03/06/2019
Registration code 010250000.04.001.016238
3242-რს
20/07/2018
Website, 13/08/2018
010250000.04.001.016238
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found