„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3218-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/08/2018
Activating Date 03/06/2019
Registration code 300310000.05.001.019114
Consolidated publications
3218-რს
20/07/2018
Website, 13/08/2018
300310000.05.001.019114
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (13/08/2018 - 22/12/2018)

Consolidated version not found