„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3218-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/08/2018
Activating Date 03/06/2019
Registration code 300310000.05.001.019114
Consolidated publications
3218-რს
20/07/2018
Website, 13/08/2018
300310000.05.001.019114
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found