„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3371-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/09/2018
Registration code 150000000.04.001.016239
3371-Iს
05/09/2018
Website, 21/09/2018
150000000.04.001.016239
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.