საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3378-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/09/2018
Registration code 270000000.04.001.016240
3378-Iს
05/09/2018
Website, 21/09/2018
270000000.04.001.016240
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found