საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3155-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/07/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/07/2018
Registration code 010190020.04.001.016225
3155-რს
20/07/2018
Website, 27/07/2018
010190020.04.001.016225
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found