„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3385-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/09/2018
Registration code 010100000.04.001.016244
3385-Iს
05/09/2018
Website, 24/09/2018
010100000.04.001.016244
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found