„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3387-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/09/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/09/2018
Registration code 010320000.05.001.019138
3387-Iს
05/09/2018
Website, 24/09/2018
010320000.05.001.019138
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found