„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2766-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/07/2018
Registration code 130030000.05.001.019036
2766-IIს
29/06/2018
Website, 19/07/2018
130030000.05.001.019036
„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.