საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2767-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/07/2018
Registration code 020000000.05.001.019032
2767-IIს
29/06/2018
Website, 19/07/2018
020000000.05.001.019032
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found