„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2765-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/06/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/07/2018
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.019037
2765-IIს
29/06/2018
Website, 19/07/2018
010100000.05.001.019037
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found