ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის

ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის
Document number 154/04
Document issuer President of the National Bank of Georgia
Date of issuing 09/07/2018
Document type Order of the President of the National Bank of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/07/2018
Registration code 220010000.18.011.016324
Consolidated publications
154/04
09/07/2018
Website, 10/07/2018
220010000.18.011.016324
ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის სტანდარტების კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის
President of the National Bank of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (10/07/2018 - 27/04/2020)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.