საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3109-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 200000000.05.001.018945
3109-რს
05/07/2018
Website, 11/07/2018
200000000.05.001.018945
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found