„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3085-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 010120000.05.001.018966
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.