„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3060-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/07/2018
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/07/2018
Registration code 360000000.05.001.018949
3060-რს
05/07/2018
Website, 11/07/2018
360000000.05.001.018949
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.